Sun. May 19th, 2019

Teacher

PRO

ครูประสงค์

  สวัสดีครับ ผมประสงค์ มั่นคงธนากิจ ผมเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ และก็คิดอยู่ตลอดว่าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดดีๆให้คนอื่นๆได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ สามารถส่งเรื่องที่อยากรู้มาให้ผมได้ที่ philips6057@gmail.com ได้เลยนะครับ ผมจะไปทำการบ้านและนำความรู้มาถ่ายทอดให้ตามความสามารถของผมนะครับ