Sun. May 19th, 2019

Month: January 2019

ออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา

การฝึกให้ร่างกายเกิดความพร้อม คำถามคือจะมีกีฬาหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมทุกด้าน คำตอบก็คือ ไม่มีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ทำให้ร่างของคุณสมบูรณ์เพียบพร้อม แต่ก็มรบางชนิดที่ให้ประโยชน์หลากหลายกว่าชนิดอื่น เช่นการว่ายน้ำ พายเรือ แอโรบิค หรือบัลเล่ย์เป็นต้น ซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อสำคัญเกื่อบทั้งหมดจึงช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น รวมทั้งทำให้กระดูกและหัวใจแข็งแรงขึ้นด้วย การออกกำลังกายเป็นประจำที่ดีที่สุดนั่นคือต้องทำให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในแต่ละสัปดาห์เราจึงควรมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายหรือที่เรียกว่า